Eesti Všikesadamate Liit
  Avaleht     Uudised     Liidu struktuur     ‹hisprojektid     Oluline informatsioon     Seadusandlus I     Seadusandlus II     Infoleht     Kontakt     Pildigalerii  
  Avaleht


Avaleht


Eesti Väikesadamate Liit

1996. aastal asutatud EVSL-i taotluseks on:

  • Luua eeldusi Eesti rannikuala ja väikesadamate arenguks.
  • Teadvustada, esindada ja kaitsta oma liikmete ühiseid huve.
  • Luua eeldusi rannakülade elulaadi säilimiseks ja ühistegevuse ning seltsielu arendamiseks.
  • Osaleda merendusala ja väikesadamatega seonduvas seadusloomes ning arengustrateegiate ja ühisprojektide väljatöötamises.
  • Korraldada ühiskoolitust, seminare, näitusi, konkursse ja infoteenindust.
  • Osaleda siseveekogude komplekse kasutamise strateegia ja arengukavade koostamisel.
  • Arendada merendusalast ja rannikualade jätkusuutlikku arengut toetavat välissuhtlust.7kh